Kunst is bewustwording... en bewustwording is een kunst: Levenskunst

woensdag 2 oktober 2019
19:30 tot 22:00

Locatie Bibliotheek Cuijk
Categorie Volwassenen
Tags cursus
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Geannuleerd Kunst is bewustwording... en bewustwording is een kunst: Levenskunst

Kunstliefhebbers opgelet! Dit najaar presenteert beeldend kunstenaar en kunsttheoreticus Harrie Frijns een lezingencyclus over het oeuvre van zes kunstenaars. In deze lezingen staat niet hun kunsthistorische betekenis centraal, maar de levensinzichten die zij door middel van hun werk aan ons doorgeven. Zo word je door hen op een verrassende, choquerende, ernstige of ludieke manier geconfronteerd met vele zaken die je na aan het hart gaan, omdat het ook om jouw leven en bewustwording gaat.

De zes kunstenaars die Harrie Frijns bespreekt zijn:

  • 2 oktober: Jheronimus Bosch
  • 16 oktober: Giorgio de Chirico
  • 30 oktober: Pablo Picasso
  • 13 november: Marcel Duchamp
  • 27 november: Wassily Kandinsky
  • 11 december: Piet Mondriaan

De lezingen worden als cyclus aangeboden en deelname kost € 111,- (incl. koffie en thee). Het inschrijven verloopt via de website van Harrie Frijns: www.harriefrijns.nl.

Bijeenkomst 2 oktober: Jheronimus Bosch - Een gewoon leven in bizarre beelden
Frijns laat in het oeuvre van Bosch de kernpunten zien van het geestelijke groeiproces van de mens. Hoe hij zich kan ontwikkelen van onbewust groepslid tot een autonoom geestelijk wezen. Omdat Bosch in de late middeleeuwen leefde, wordt dit verhaal in de christelijke beeldtaal verteld Toch blijft zijn beeldverslag van ons leven nog steeds boeiend en actueel.

Bijeenkomst 16 oktober: Giorgio de Chirico – Kanttekeningen vooraf
Frijns beschrijft de overgang van de christelijke naar de wetenschappelijke cultuur. Hiervoor bespreekt hij enkele thema’s uit de ‘Kritiek van de zuivere rede’ van de filosoof Immanuel Kant – vandaar de titel van deze lezing.
Door de huidige cultuurovergang leven wij geestelijk in een gespleten situatie. Het oude godsdienstig denken is ons vreemd geworden, maar het nieuwe wetenschappelijk denken geeft ons niet voldoende antwoorden op onze grote levensvragen. In het oeuvre van de Italiaanse schrijver Giorgio de Chirico komt dit spanningsveld zeer herkenbaar naar voren.

Bijeenkomst 30 oktober: Pablo Picasso
Alvorens het oeuvre van Picasso te bekijken, bespreekt Harrie Frijns enkele veranderingsprocessen waar we mee te maken kunnen hebben. We beginnen dicht bij huis, door te bestuderen hoe wij onze woning inrichten, en eindigen bij de grote culturele cycli van opbloei en ondergang. Na deze inleiding heb je voldoende kennis opgedaan om Picasso’s rebelse breuk met de realistische schilderkunst stap voor stap te volgen.

Bijeenkomst 13 november: Marcel Duchamp
In de twintigste eeuw begint een emancipatieproces waardoor de beeldend kunstenaar gelijkwaardig wordt aan de schrijver en de filosoof. Elk emancipatieproces heeft steeds twee aspecten. Naar de betrokkene zelf toe is dat de opwaardering van het eigene en naar buiten toe de doorbreking van de opgelegde beperkingen. Duchamp heeft als eerste een grote bijdrage aan dit laatste aspect geleverd door het penseel aan de kapstok te hangen om daarna met de realiteit zelf te gaan spelen. Al doende maakt hij ons met zijn kunstwerken duidelijk hoe (stroef) wij met normen en waarden omgaan.

Bijeenkomst 27 november: Wassily Kandinsky
De kunstenaar die abstract gaat werken moet de verhalende inhoud nu uit de verf zelf halen. Zoals de neger in de jaren zestig van de vorige eeuw zei “black is beautiful”, zo luidt het statement van de abstracte kunstschilder “ook verf is diepzinnig”. Deze opwaardering van het eigene vergt van de toeschouwer wel een andere manier van kijken. Daarom start Harrie Frijns deze lezing met de vraag: hoe nemen we eigenlijk waar?

Bijeenkomst 11 december: Piet Mondriaan
Terwijl Kandinsky vanuit een intuïtieve levenshouding aan de pure abstractie werkte, verbond Mondriaan allerlei morele en ideologische betekenissen aan zijn abstracte schilderijen. Hierdoor was hij bijna in de fuik van het dogmatisme vastgelopen. Maar gelukkig dwong het streven naar schoonheid hem om open te blijven staan voor het nieuwe en onbekende. Echte levenskunst dus!

Elke bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek van Cuijk, en zijn van 19.30 tot 22.00 uur.
De kortingsregeling voor bibliotheek-leden is op deze cursus niet van toepassing.