Maria van Gelre, de Máxima van de 15de eeuw

donderdag 12 december 2019
20:00

Locatie 't Lagerhuis
Categorie Volwassenen
Prijzen
  • Toegang € 2,50
  • Toegang voor leden gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Maria van Gelre, de Máxima van de 15de eeuw

i.s.m. De Historische Kring Land van Cuijk

Maria van Gelre werd op 24 februari 1380 geboren in een adellijk gezin in Normandië als Marie d’Harcourt. Haar moeder Catherine de Bourbon was een nicht van koning Karel VI in Frankrijk en na de dood van haar vader verhuisden zij en haar moeder naar Parijs en namen deel aan het hoffelijke en hoogstaand cultureel leven aldaar.

Op 12 mei 1405 werd Marie uitgehuwelijkt aan Reinald IV, hertog van Gelre en Gulik, graaf van Zutphen en vanaf die tijd ging ze als Maria van Gelre door het leven. In de jaren daarna reisde ze met een uitgebreid gezelschap tussen de verschillende kastelen in het gebied van Reinald IV, waarbij het kasteel van Grave haar voorkeur genoot en vandaaruit bezocht ze ook het kasteel in Middelaar en Nergena in de regio.

Omstreeks 1415 liet ze het omvangrijke gebedenboek maken in de volkstaal Ripurarisch, een dialect met Neder- en Hoogduitse kenmerken, door broeder Helmich die Lewe in het klooster Mariënborn bij Arnhem. De miniaturen werden door kunstenaars, mogelijk uit de omgeving van Nijmegen, aangebracht. Het echtpaar bleef kinderloos en daarmee was voortzetting van de dynastie niet mogelijk. Na de dood van Reinald VI in 1423 besloot Maria nog wel het gebedenboek uit te breiden, maar ze was niet meer welkom op het kasteel in Grave en Arnold van Egmond werd als nieuwe hertog gekozen. Maria van Gelre huwde op 24 februari 1426 Ruprecht Jungherzog von Jülich-Berg, maar is eind 1428 of begin 1429 overleden en haar begraafplaats is tot op heden nog onbekend.

Johan Oosterman, hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zal op donderdag 12 december 2019 om 20.00 uur in Het Lagerhuis, Beerseweg 9, 5451 NR Mill een lezing houden over Maria van Gelre. Deze lezing is een initiatief van de Historische Kring Land van Cuijk in samenwerking met BiblioPlus.

Oosterrman zorgde ervoor dat het gebedenboek van Maria van Gelre uit 1415, dat jarenlang in de kluis van de Staatsbibliotheek in Berlijn met het opschrift “Für die Benützung GESPERRT !“ verbleef, met veel professionele en minutieuze restauratie toch beschikbaar kwam voor openbaarheid. Met een prachtige en druk bezochte tentoonstelling in Museum Het Valkhof te Nijmegen van 13 oktober 2018 tot 7 januari 2019, waarbij hij als gastconservator optrad, was er met miniaturen uit het gebedenboek van Maria van Gelre en attributen uit haar omgeving een fantastische afsluiting te zien van een jarenlang onderzoek. Daarvoor kreeg Johan Oosterman in 2018 de Hermesdorfprijs voor werkzaamheden met een belangrijke maatschappelijke betekenis.

De lezing zal uiteraard het leven van Maria van Gelre met o.a. de bezoeken aan haar kasteel in Grave en vandaaruit naar het kasteel te Middelaar en Nergena vlak bij Ven-Zelderheide aan de Duitse zijde, haar beroemde gebedenboek en overige gebeurtenissen rondom haar leven omvatten en met illustraties toegelicht worden.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op donderdag 12 december 2019 om 20:00