'Molukse kerken in de polder - Molukse kerken in Nederland en hun wortels in de Molukken'

dinsdag 19 november 2019 tot vrijdag 13 december 2019

Locatie Bibliotheek Gennep
Categorie Exposities
Tags Jaar van de Ontmoeting
Download Toevoegen aan agenda
Terug

'Molukse kerken in de polder - Molukse kerken in Nederland en hun wortels in de Molukken'

Unieke expositie over Molukse kerken in Nederland

Unieke expositie over Molukse kerken in Nederland
Met objecten uit de Molukse cultuur laat de tentoonstelling een historisch overzicht zien van de totstandkoming van de hedendaagse Molukse protestantse kerken in Nederland. Hierbij wordt teruggegaan naar het jaar 1511, voor de komst van de Portugezen in de Molukken.
De objecten zijn afkomstig uit de collectie van het Zendingserfgoedhuis en in bruikleen van particulieren, kerken en musea.

Opening
De tentoonstelling wordt op donderdag 21 november om 19.00 uur in de Kenniskeuken van de bibliotheek geopend.

Boek
Tijdens de opening wordt ook het bijbehorende boek gepresenteerd. In het rijk geïllustreerde tentoonstellingsboek staat een nadere toelichting op de materialen van de tentoonstelling, zoals die op informatie-banners, in vitrinekasten en als losse voorwerpen te zien zijn. Daarnaast bevat het boek een groot aantal achtergrondartikelen, die de historische context schetsen en specifieke elementen uit de kerkelijke traditie belichten. Vanaf dat moment is het boek in de bibliotheek te koop voor €5,- per stuk.

Molukse avond
Op donderddag 21 november vindt er in de bibliotheek een Molukse avond plaats. Julia Tomasilla-Snell kwam als 4-jarige samen met haar ouders, broers en zusters in 1951 in Nederland aan. Over deze tocht vanuit de Molukken naar Gennep zal Julia vanavond vertellen.
Kijk voor meer informatie en aanmelden voor deze avond op
Molukse avond

Jaar van de Ontmoeting
De expositie, de opening en de Molukse avond in de Kenniskeuken worden georganiseerd in het kader van het Jaar van de Ontmoeting, een initiatief van
Stichting Evenementen Gennep (SEG)
Ook de Molukse Evangelische Kerk Gennep en BiblioPlus verlenen hun medewerking.

Aanmelden voor opening
In verband met de te verwachten belangstelling is vooraf aanmelden dringend gewenst. Dit kan bij Marian Leideritz, m.leideritz@planet.nl