Socratische dialoog in het klooster - Thema: 'Op zoek naar stilte'

woensdag 13 oktober 2021
14:00 - 16:30

Locatie Klooster Sint Agatha
Categorie Volwassenen
Tags Organisatie: Socratisch Café Cuijk
Prijzen
  • Deelname gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Socratische dialoog in het klooster - Thema: 'Op zoek naar stilte'

Op zoek naar stilte...
We leven in een dynamische maatschappij waar we het allemaal erg druk hebben. We hebben niet alleen veel te doen, maar we staan ook constant bloot aan prikkels. Overal is wat te zien, te horen, te ruiken, te proeven en te voelen en via reclame en presentaties dringt de drukte zich overal aan ons op. De stilte is ver te zoeken… Maar hebben we daar wel behoefte aan? Is het noodzakelijk voor ons welbevinden? Denken we er wel eens goed over na?
Want wat is dat eigenlijk ‘stilte’? Zit dat in de wereld buiten mij of in de wereld in mij? Heeft het alles met geluid en decibellen te maken? Of gaat het voor mij over een andere stilte? Is stilte misschien het begin van luisteren?

Is de ‘Dag van de Stilte’, die in 2011 is ingevoerd, een goed antwoord op een onderdrukte behoefte? Hebben we daar wat van gemerkt? Hebben we mee gedaan? Of hadden we het misschien té druk… ?

Allemaal vragen die we grondig gaan onderzoeken. Met de verhalen en ervaringen van onszelf gaan we graven naar de bodem van de Stilte. Naar de geheimen van dat bijzondere verschijnsel. We nodigen u van harte uit voor dit avontuur.

Socratische dialogen in het klooster
Het klooster in Sint Agatha bestaat 650 jaar. Deze inspirerende omgeving is het uitgangspunt voor een nieuwe reeks socratische dialogen. De Socratische Dialoog is een methode van omgaan met belangrijke vragen uit het leven van mensen. Een groep deelnemers verdiept zich daarbij in een onderwerp waar men meer van wil weten. Door verhalen te vertellen, door vragen te stellen, gaan we samen op zoek naar de betekenis van onze ervaringen en meningen. En zo komen we dichter bij wat we ten diepste bedoelen als we het bijvoorbeeld hebben over het belang van een ‘thuis’, de waarde van de ‘stilte’ of het wezen van ‘alleen zijn’
De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van de leden van het team ‘De Socratische Dialoog’.
Socrates in Cuijk

Wachtlijst
Er kunnen 28 mensen deelnemen. Als dit aantal is bereikt is het mogelijk u aan te melden op een wachtlijst. Bij voldoende belangstelling worden dan later nieuwe dialogen gepland.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op woensdag 13 oktober 2021 om 16:30