Socratische dialoog in het klooster - Thema: 'Thuis'

woensdag 20 oktober 2021
19:30 - 22:00

Locatie Klooster Sint Agatha
Categorie Volwassenen
Tags Organisatie: Socratisch Café Cuijk
Prijzen
  • Deelname gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Socratische dialoog in het klooster - Thema: 'Thuis'

Thuis. Je zegt het misschien zelf wel eens tegen een bevriende gast: ‘Doe maar alsof je thuis bent’. Wat bedoelen we dan precies met ‘thuis’?
En wat doe je daar dan wat zo heel speciaal te maken heeft met dat ‘thuis zijn’?
Is thuis het huis, waarin je woont? Je huis in de betekenis van een veilige schuilplaats, een eigen territorium, waar je het voor het zeggen hebt?
Maar hoe zit het dan met daklozen, met zwervers, met nomaden, met schippers?

Kunnen we leven zonder een thuis?
Hoe zit het dan met immigranten, die hun thuis ontvluchten?
Kun je zélf, waar je ook bent, zorgen voor een thuis? En wat is daarvoor dan nodig? Wat maakt jouw plek tot een thuis? En is het dat dan ook voor je huisgenoten?

Allemaal vragen die we kunnen onderzoeken. Met elkaar.
Door persoonlijke ervaringen te delen en uiteindelijk te bundelen tot één verhaal over het begrip ‘thuis’. Een mooie ontdekkingstocht, waaraan ieder die wil kan deelnemen. Schrijf je in voor de Socratische Dialoog.

Socratische dialogen in het klooster
Het klooster in Sint Agatha bestaat 650 jaar. Deze inspirerende omgeving is het uitgangspunt voor een nieuwe reeks socratische dialogen. De Socratische Dialoog is een methode van omgaan met belangrijke vragen uit het leven van mensen. Een groep deelnemers verdiept zich daarbij in een onderwerp waar men meer van wil weten. Door verhalen te vertellen, door vragen te stellen, gaan we samen op zoek naar de betekenis van onze ervaringen en meningen. En zo komen we dichter bij wat we ten diepste bedoelen als we het bijvoorbeeld hebben over het belang van een ‘thuis’, de waarde van de ‘stilte’ of het wezen van ‘alleen zijn’
De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van de leden van het team ‘De Socratische Dialoog’.
Socrates in Cuijk

Wachtlijst
Er kunnen 20 mensen deelnemen. Als dit aantal is bereikt is het mogelijk u aan te melden op een wachtlijst. Bij voldoende belangstelling worden dan later nieuwe dialogen gepland.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op woensdag 20 oktober 2021 om 22:00