Socratische dialoog in het klooster - Thema: 'Alleen zijn'

woensdag 27 oktober 2021
14:00 - 16:30

Locatie Klooster Sint Agatha
Categorie Volwassenen
Tags Organisatie: Socratisch Café Cuijk
Prijzen
  • Deelname gratis
Beschikbaarheid nog 10 beschikbaar
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Socratische dialoog in het klooster - Thema: 'Alleen zijn'

Alleen zijn
‘De mens is een sociaal wezen’ staat in alle psychologieboeken. We worden hulpeloos geboren en zijn afhankelijk van anderen. We leven door, met en voor anderen, zou je kunnen zeggen. Die ‘anderen’ hebben zich razendsnel vermenigvuldigd en het zijn er nu wel heeeeel veel. Ze zijn om ons heen. In de vorm van een gezin, een werkkring, een kennissen- en vriendengroep, in de trein of het vliegtuig en ook nog op die vakantieplek aan het strand vér van huis.
Geen ontkomen aan. We zijn zelden nog alleen. Maar ís dat wel zo?

Om dat vast te kunnen stellen, moeten we eerst weten wat we precies met ‘alleen’ bedoelen? Met vragen als: kun je je tussen heel veel mensen toch alleen voelen? En hoe voelt dat dan?
Is ‘alleen zijn’ bij ons, bij mijzelf, iets wat ik probeer te vermijden of heb ik er juist een behoefte aan? En hoe vind ik de goede balans tussen drukte en afzondering? Heb ik dat geregeld of wacht ik liever af? En wat als het ‘alleen zijn’ bij mij te véél van het goede dreigt te worden? Gaat het dan op eenzaamheid lijken?

Allemaal vragen die boeiend zijn om met elkaar te onderzoeken. We kunnen als we willen er allemaal over meepraten. En samen komen we dan misschien dichter bij het wezenlijke van ‘alleen zijn’ en dunne grens naar ‘eenzaamheid’.
We nodigen je van harte uit om deel te nemen.

Socratische dialogen in het klooster
Het klooster in Sint Agatha bestaat 650 jaar. Deze inspirerende omgeving is het uitgangspunt voor een nieuwe reeks socratische dialogen. De Socratische Dialoog is een methode van omgaan met belangrijke vragen uit het leven van mensen. Een groep deelnemers verdiept zich daarbij in een onderwerp waar men meer van wil weten. Door verhalen te vertellen, door vragen te stellen, gaan we samen op zoek naar de betekenis van onze ervaringen en meningen. En zo komen we dichter bij wat we ten diepste bedoelen als we het bijvoorbeeld hebben over het belang van een ‘thuis’, de waarde van de ‘stilte’ of het wezen van ‘alleen zijn’
De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van de leden van het team ‘De Socratische Dialoog’.
Socrates in Cuijk

Wachtlijst
Er kunnen 20 mensen deelnemen. Als dit aantal is bereikt is het mogelijk u aan te melden op een wachtlijst. Bij voldoende belangstelling worden dan later nieuwe dialogen gepland.


Deelname
gratis