Globalisering en talige diversiteit

dinsdag 28 mei 2019
19:00

Locatie Bibliotheek Gennep
Categorie Volwassenen
Tags Jaar van de Ontmoeting Lezing
Prijzen
  • Toegang gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Globalisering en talige diversiteit

De wereld is veranderd. Waar mensen vroeger vaak hun hele leven in hun geboortedorp bleven wonen, daar trouwden, kinderen kregen en er ook werden begraven, wordt de huidige wereld gekenmerkt door mobiliteit. Migratie en internationalisering zorgen ervoor dat mensen tegenwoordig veel minder honkvast zijn en veel meer reizen dan vroeger. Daarbij gaat het om vrijwillig gekozen toeristische mobiliteit maar ook om gedwongen migratie om bijvoorbeeld te ontsnappen aan armoede, vervolging of discriminatie. Het gaat om deelname van kennismigranten aan een steeds internationaler wordende high-tech arbeidsmarkt en om internationale studenten uit alle delen van de wereld die deelnemen aan Engesltalige onderwijsprogramma’s, onder andere in Nederland.

Met al die mensen worden ook hun religies, culturen, opvattingen en talen mobiel en krijgen we in ons dagelijkse leven in toenemende mate te maken met talige en culturele diversiteit. Die diversiteit was er natuurlijk altijd al. In het Amsterdam van de zeventiende eeuw was naar schatting een op de drie inwoners (dat waren er toen zo’n 60.000) van buitenlandse herkomst, allemaal met hun eigen talen. En het Nederlandse taallandschap wordt van oudsher ook al gekenmerkt door een enorme variatie aan streektalen en dialecten.

Een belangrijke rol in de geschetste ontwikkeling wordt gespeeld door de groeiende digitalisering van de wereld. Door het internet zijn we een netwerksamenleving en daarmee ook een kennissamenleving geworden, zijn we de klok rond digitaal bereikbaar via onze iPhones en spelen ruimte en tijd eigenlijk nauwelijks meer een rol.

Tegen deze achtergrond van globalisering, internationalisering en digitalisering zoomt deze voordracht in op de rol die taal bij dit alles speelt. Het zal daarbij geen verbazing wekken dat taal dan vooral talige diversiteit en meertaligheid betekent. Wat is de positie van taal in het algemeen en talen in het bijzonder in onze globaliserende wereld? Loopt het Nederlands gevaar te worden verdrongen door het Engels? Wordt het Chinees de nieuwe wereldtaal? Wat gebeurt er met onze dialecten? Bestaat er behoefte aan taalbeleid? Welke invloed hebben social media op ons taalgebruik? Zijn emoticons ook taal? Moeten we sommige emoticons opnemen in de woordenlijst van de Nederlandse taal en moeten we ze accepteren in het schriftelijk werk van leerlingen? Hoe is ons taallanschap online en offline veranderd in de afgelopen decennia, ook in de kop van Noord-Limburg.

Pr. Sjaak Kroon

Sjaak Kroon werkt als hoogleraar Meertaligheid in de multiculturele samenleving bij het Departement Cultuurwetenschap van de Universiteit van Tilburg.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op dinsdag 28 mei 2019 om 19:00