Oogcafé Land van Cuijk
dinsdag 12 maart 2024 10:00 - 12:00
Locatie Huis van Cuijk
Categorie Volwassenen
Prijzen
  • Toegang gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Oogcafé Land van Cuijk

Inloop vanaf 9.30 uur

Het thema deze keer is: omgaan met verlies.
We hebben rouw- en verliesbegeleidster, Silvia Janssen bereid gevonden hierover met ons in gesprek te gaan.

Verlies is een breed begrip. Hierbij wordt vaak gedacht aan overlijden, maar er zijn veel meer vormen van verlies waar je in je leven mee te maken kunt krijgen.
Een ziekte, maar ook het geleidelijk of plotseling wegvallen van het zien zijn  hiervan voorbeelden.
Als je te maken krijgt met beperkingen, op welk gebied dan ook, dan heeft dat zijn weerslag op je vertrouwde leven; niet alleen voor jezelf, maar ook voor je partner of mensen die dicht bij je staan. Veel van wat vanzelfsprekend was wordt anders; je moet samen leren omgaan met de nieuwe situatie.
Tijdens deze informatieve en interactieve bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over wat voor impact dat verlies op je leven heeft en hoe je daar mee omgaat. Om hierover samen van gedachten te wisselen met een deskundig iemand erbij kan wellicht verhelderend werken en wat ruimte geven.

Wij kijken uit naar deze ochtend en hopen dat iedereen weer kan komen.
Ook als je nog nooit in ons oog-café bent geweest, ben je van harte welkom.
Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek of de Oogvereniging.
Er is bij ons een warme,  vertrouwde sfeer.
Meld je vooraf aan, dan rekenen we op je.


Het Oogcafé wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle inwoners in het Land van Cuijk met een oogaandoening. Het doel is om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en elkaar tot steun te zijn. Van tijd tot tijd worden gastsprekers uitgenodigd die bepaalde thema’s kunnen belichten die betrekking hebben op de visuele beperking.

De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en hebben een ongedwongen karakter. Bezoekers kunnen (op gepaste afstand) gewoon aanschuiven aan tafel bij de andere deelnemers en de gastheren/dames.

Vooraf aanmelden
Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan bij Wilma Lems, w.lems@biblioplus.nl of telefonisch 0485 312 566.

Samenwerking met de Oogvereniging
Het Oogcafé is een samenwerking tussen BiblioPlus en de Oogvereniging. Voor de Oogvereniging Noord-Brabant betekent de komst van dit nieuwe Oogcafé Land van Cuijk dat in de regio inmiddels twaalf Oogcafés actief zijn.


Helaas is het niet meer mogelijk om te reserveren. De reserveringsdeadline is verstreken op dinsdag 12 maart 2024 om 12:00